Lejebetingelser telt

Pladsen skal være jævn og ryddet minimum 0,5 meter rundt om teltarealet.

Der skal være kørevej for kassevogn m/trailer til stedet.

Plan terræn max 20 meter fra bil til teltareal.

Udlejer sørger for opsætning/nedtagning af teltlamper.

Som udgangspunkt leveres teltene med vinduer i halvdelen af teltet.

Lejer sørger selv for opsætning/nedtagning af borde, stole m.m.

Når teltet ikke anvendes, skal sidedugene altid være påhæftet og teltet helt tillukket. Derved forhindres at evt. vind/regn kan beskadige teltet/gulv.

Brug aldrig tape på teltdugen til ophængning af plakater, guirlander e.lign, da tapen går i forbindelse med teltdugen. Brug i stedet plasticstrips eller snor, som let kan klippes ned efter brug.

Brug aldrig crepepapir noget sted i teltet, da det smitter af og ødelægger teltdugen.

Brug aldrig ståltråd eller andre skarpe genstande til ophængning, da dette laver hul i teltdugen. Brug af søm, skruer, hæfteklamme, tegnestifter, knivmærker o.l. i materiel udløser erstatning svarende til indkøb af nyt materiel.

Myggelys, fakler, grill samt olielamper og andet må ikke stå inde i teltet, da dette ødelægger/soder teltdugene og udvikler kulilte, som er skadelig for mennesker. Brug i stedet almindelige fyrfadslys/stearinlys under opsyn.

Der henstilles til at der ikke ryges i teltet.

Bemærk venligst at borde/stole kun udlejes, hvis der er gulv i teltet, og at disse ikke må udsættes for fugt eller regn, og derfor skal opbevares indendørs/under tag.

Ved afhentning af telt/borde skal disse leveres retur i samme stand, som det er modtaget.

Det vil sige;

-at teltet skal være tømt for al inventar, der ikke vedrører udlejer

-at snore og andet materiel skal være fjernet

-at borde/stole er rengjort for jord, madrester, stearin, farver eller lignende

-at stænk og spild på teltdugen er vasket ren (brug kun vand og mild sæbe –ALDRIG OPLØSNINGSMIDLER)

-at gulvet er vasket og tørret over med en vredet klud bagefter.

Retur afvaskning sker for lejers regning efter anvendte rengøringstimer.

Lejebetingelser ved leje af service

Alt service (porcelæn, glas, fade, skåle og bestik) leveres i fejlfri stand.

Skulle det komme til skade i lejers varetægt, så erstattes det til nyværdi.

Alt service skal tælles op inden ibrugtagning.

Ved reklamation skal dette ske inden det tages i brug.

Alt service skal afleveres retur i afskyllet tilstand. Hvis dette ikke sker, vil der blive taget dobbelt pris for servicen –dog minimum kr. 250,-

Glas leveres oftest med bunden op. Disse skal leveres retur med drikkekanten opad i æsken. Må ikke stilles våde i papæske. Vi vasker alt service op ved minimum 80 grader varmt vand. Dette er krav fra levnedsmiddelstyrelsen.

Ansvar

Overfor offentlig myndighed påhviler lejeren alene. For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltes opsætningsareal.

Materiel: Så længe det lejede befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og irreparable skader erstattes til fuld nyværdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejer bærer det fulde ansvar det lejede i den aftalte periode, og overholdes dette ikke, vil der blive fremsendt en ekstra regning på fejl og de manglende ting.

Reklamationer: Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke. Det er alene kontraktens bestemmelser der er gældende. Alle mundtlige aftaler som ikke er påført kontrakten, annulleres samtidig med dennes underskrift.

I tilfælde af orkan, storm eller anden force majeure, som kan

BLIV RINGET OP

Udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.